שם משפחה לפי אות ראשונה
אלמליח מתן

מתן

אלמליח

(ז"ל)

1997

2024
25/12/1997

22/02/2024

יונתן לויט

יונתן

לויט

(ז"ל)

2002

2024
05/05/2002

20/03/2024

מזרחי עמית

עמית

מזרחי

(ז"ל)

2004

2024
21/03/2004

28/01/2024

זנילמן ארי יחיאל

ארי

יחיאל זנילמן

(ז"ל)

1991

2023
17/01/1991

10/12/2023

לוינשטיין רז יונדב

יונדב רז

לוינשטיין

(ז"ל)

2000

2023
29/03/2000

03/11/2023

הנקין אברהם

אברהם

הנקין

(ז"ל)

1984

2023
03/11/1984

07/10/2023